Ryttarens utrustning

Ryttares utrustning

 
Ryttare skall vara iförd tävlingsdräkt bestående av jacka, säkerhetsväst och hjälm i för aktuell ryttare eller hästägares registrerade färger samt vita ridbyxor och ridskor eller ridstövlar försedda med klack och skaft. Tävlingsdräkten skall vara i gott skick.

 
Tävlingsfärger skall registreras hos STC i enlighet med utfärdade bestämmelser. För reklam på tävlingsdräkt finns särskilda bestämmelser. Reklam anbringad på häst eller utrustning är ej tillåten.
 

Ridhjälm skall vara godkänd med CE-märkning och alltid användas vid all ridning på ban-, stall- och träningsområdet. Hakbandet till hjälmen skall alltid vara fastspänt.

 
Säkerhetsvästen skall vara CE-märkt och alltid användas vid all ridning på ban-, stall- och träningsområdet.

 
Ridspö, snärten inräknad, får vara högst 70 cm långt och diametern skall vara minst 8 mm. Snärten skall vara minst 3 cm bred.

 
Ryttardress och vojlock skall användas vid all ridning på tävlingsbanan fr.o.m. två timmar före första totalisatorloppets start. Vid sådan ridning kan annan än den i programmet uppsatte ryttaren rida hästen, och ryttaren skall då ha egen tävlingsdräkt eller annan vårdad klädsel (jacka och vita ridbyxor) samt hjälm och fotbeklädnad enligt vad som gäller för ryttares utrustning.

 
Ridbyxa får vara försedd med högst två cm bred revär. Jacka skall vara försedd med lång eller kort ärm.

  

Tillämpningsanvisningar:

  • Om hästägare så önskar, skall vederbörandes hästägarefärger användas.
  • Ryttare får ej använda sporrar.
  • Ryttare, inklusive klädsel, skyddsväst, hjälm och sadel med tillbehör såsom viktvojlock eller annan vojlock (mankskydd), skall efter lopp väga minst 65 kg.
  • Ryttare som väger mindre än 65 kg ansvarar själv för tillhandahållande av viktvojlock och därtill hörande vikter

Säkerhetsvästar

 
Från 1 januari 2010 är det krav för alla nya licensinnehavare av körlicens att i lopp, samt vid all annan körning på ban-, stall- och träningsområdet, använda CE-märkt säkerhetsväst avsedd för hästsport.

 
Från och med 2012 gäller kravet om säkerhetsväst för samtliga, vid all körning på ban-, stall- och träningsområdet.