Vägning

Ryttare som skall delta i löpning är skyldig att under kontroll av vågkontrollanten (person utsedd av sällskapet t ex ekipagekontrollant) väga ut inför löpningen och väga in efter löpningen.

 

Vågkontrollanten svarar för att vägningen sker på ett tillförlitligt sätt på en av STC godkänd våg och skall föra anteckningar om ryttarnas vikt vid ut- och invägningen. Ryttare är skyldig att följa vågkontrollantens anvisningar.
  
Samtliga ryttare skall vägas både före och efter loppet. Ryttaren ansvarar för att vägning kan genomföras. I den vikt som häst skall bära i löpning medräknas ryttare med klädsel inklusive skyddsväst och hjälm samt sadel med tillbehör såsom viktvojlock eller annan vojlock (mankskydd). Vikt får ej understiga 65 kg.
   
Utvägning inför lopp skall vara avslutad 40 minuter före aktuellt lopp. Omedelbart efter målgång skall invägning efter löpning genomföras.

Vinnande ekipage skall omedelbart efter segerceremoni genomföra invägning.

 
Vinnaren får hoppa av hästen i samband med prisutdelning och segerintervju.
 
Om invägning ej genomförs eller vikt understiger 65 kg skall ekipage diskvalificeras. Om en ryttare väger mer än 2 kg mindre efter loppet än hon/han gjorde före loppet skall måldomarnämnden förhöra ryttaren och utreda anledningen till viktminskningen.
 
Vågkontrollanten ansvarar för att måldomarnämd snarast erhåller resultat av invägning så att totoresultat kan meddelas. Måldomare beslutar om ordningsföljd efter att invägning skett och resultatet rapporterats till måldomare av vågkontrollanten.